"تنها ره رهائی، حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین" - تروریست هاس اسلامی را نکشید، بیدارشان کنید


 روزی که هزاران مادر یهودی - مسلمان - مسیحی با هم برای صلح راهپیمائی کردند، زیباترین هزاره ها شکل گرفت


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 20/03/2017 - سه شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۶


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی