تنها ره رهائی حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین


دانلد ترامپ اعلام کرد بودجۀ ششصد میلیارد دلاری ارتش آمریکا را ده در صد دیگر اضافه خواهد کرد

 چین اعلام کرد بودجۀ 138 میلیارد دلاری نظامی خود را 7% دیگر اضافه خواهد کرد

بدنبال ایندو اژدهای نظامی بقیه نیز مجبورند از همه چیز بزنند و به بودجۀ دفاعی خود اضافه کنند

نهایتا به کجا خواهد انجامید ؟! به جنگ جهانی سوم

بانجمن آزاداندیشان به پیوندید ما میتوانیم جلوی این فاجعه را بگیریم خود را دست کم نگیرید 


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 04/03/2017 - شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی