یک قدم بلند بسوی حکومت فدرال جهانی!


 با عرض شادباش به همۀ انسان های اندیشمند، آینده نگر و مسئول

 روز شنبه 12 دسامبر 2015 در نشست پاریس 195 کشور پس از دو هفته مذاکرات فشرده برای کاهش گازهای گلخانه ای برای جلوگیری از افزایش دمای زمین به توافق رسیدند 

.انجمن جهانی ازاداندیشان (خداشناسان غیر مذهبی) این توافق تاریخی را گامی بلند در راستای هدف نهائی خود یعنی تأسیس "حکومت فدرال جهانی" تلقی میکند

 بامید روزی که رهبران جهان به شعار مقدس انجمن "تنها ره رهائی حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین" توجه کرده و شاهد حکومت فدرال جهانی و پایان جنگهای قومی، ملی و مذهبی و خلع سلاح عمومی باشیم و احکام و قوانین از رده خارج شدۀ دینی جای خود را به اخلاقیات و قوانین مترقی بدهند و دین از پابلیک به خانه ها برود 


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 13/12/2015 - یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی