بانک تبهکاران


به دنبال انتشار گزارشی درباره کمک بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» به اختفای دارایی‌های قاچاقچیان مواد مخدر، تاجران سلاح و برخی از افراد مشهور، پلیس سوئیس روز چهارشنبه ۲۹ بهمن به دفا‌تر بانک یاد شده در سوئیس یورش برد.

آزاداندیشان:

نکته ها:

1- سرمایه داران جهان (بجزافرادی استثنائی مثل بیل گئیت) به تنها چیزی که فکر نمیکنند، اخلاقیات است. خدای آنان پول است و بس و هرچه بیشتر داشته باشند حریص تر میشوند! 

2- اکنون حدود 1/5 قرن از آغازفعالیت این بانک (در هنگ کنگ) میگذرد، و مثل اغلب شعبات بانک ها درسوئیس، پناهگاه سرمایه های کثیف بوده و حتی مثل بعضی از بانک های انگلیسی و فرانسوی، اخیرا بخاطر پولشوئی برای رژیم جنایتکاران جمهوری اسلامی، بصورت میلیاردی، جریمه شد! پرسش اینست: چرا پس از کشف پولشوئی ها توسط بانک های کشورهای متحد، بر علیه منافع آمریکا این جریمه ها و این یورش ها اتفاق می افتد!؟

3- آیا قبل از برگشتن نک پیکان سازمان های تروریستی اسلامی خود ساخته، بسوی خود آمریکا، این کشورمتجاوز، چشم خود را به عملیات بانکی ناپاک متحدین خود می بست!؟!

"تنها ره رهائی، حکومت فدرال جهانی و شخصی شدن دین" به انجمن جهانی آزاداندیشان به پیوندید!


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 18/02/2015 - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی