آقای اوباما می شنوی!؟


نکته ای جالب در سند 29 صفحه ای اوباما به کنگره آمریکا:
(... در دراز مدت تلاش‌های آمریکا باید پیرامون از بین بردن ایدئولوژی‌ای باشد که افراط‌گری را سبب می‌شود، آنچه «مهم‌تر از ظرفیت‌های ما برای زدودن تروریست‌ها از رزم‌گاه است»)

آزاداندیشان:

این همان چیزی است که ما سالهاست روی آن کار میکنیم:

" ریشه باید خشک گردد، شاخ و برگش کار نیست" !!!

آقای اوباما می شنوی!؟


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 07/02/2015 - شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی