دراسلام زن و مرد اسلامزده حق ندارندعاشق هم شده وحتی مطابق شرع حضرت محمد ازدواج کنند


نخست‌وزیر پاکستان دستور بررسی سریع قتل یک زن (حامله) در مقابل دادگاه لاهور را داد
در حاشیۀ خبرها: پنج شنبه 29 مه 2014 (بیبیسی)
خانواده فرزانه پروین روز سه‌شنبه در برابر ساختمان دادگاه عالی لاهور به او حمله کردند و این زن را که سه ماهه آبستن بود، کشتند چون بدون اجازه آنان ازدواج کرده بود.
محمد اقبال، شوهر او نیروهای پلیس را متهم کرد که شاهد این قتل بودند ولی فقط ایستادند و تماشا کردند و هیچ اقدامی برای جلوگیری از این جنایت نکردند.
آزاداندیشان:
چند نکته در این جنایت (که هرمسلمانی شریک این جرم این جنایت است) وجود دارد:
1-    این جنایت وحشتناک طبق معمول در یک کشور اسلامی رخ داد!
2-    این جنایت در حضور پلیس اتفاق افتاد و این نکته مرا بیاد قتل زنده یاد کسروی میاندازد که در حضور پلیس اتفاق افتاد و این نشاندهندۀ طرز تفکر پلیس مسلمان است! 
3-    چرا گفتم که هرمسلمانی (حتی مسلمان هائی که مخالف این خشونت های ضدبشری هستند) شریک جرم این جنایت اند!؟ چون این نوع جنایت ها نتیجۀ آموزه های این مکتب ضد زن است!!! 
4-    در اسلام زن یک انسان کامل و آزاد (آنچنان که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تعریف میکند) نیست و مالک بدن و احساسات خود نیست و پدریا پدر بزرگ مالک او هستند! حتی مادر هم حقی در فرزند خود ندارد (جز شیربهاء)
5-    در گفتارها و نوشتارهایم همیشه تأکید کرده ام که پدر و مادر و برادر و خواهر حق ندارند قاتل انسانی را به بخشند (فقط خود مقتول که زندگیش را از دست داده این حق را داشت!) در این جنایت قاتلین خود بازماندگان مقتول هستند!
6-    در این جنایت قاتل حقیقی کیست!؟ جز کسی که زن را از اوج برابری با مرد، به پائین تر از بردگان سرنگون کرد!؟! 
7-    چرا پاکستانی ها مسلمان تر از محمد شدند!؟ جز اینکه یا زیر سلطۀ انگلیس بودند و یا آمریکا!! و ایندو یا برای سلطۀ استعماری و یا برای ایجاد سد در مقابل مکتب انسانی(ولی غیر عملی) کمونیزم، بنیادگرائی اسلامی را در آن کشور استعمارزده نهادینه نمودند!!!
(برای جلوگیری از ستم بر زنان (بصورت عضو یا هوادار) به انجمن آزاداندیشان (خداشناسان غیرمذهبی) به پیوندید. ما بسیاریم ولی پراکنده!)

 


ارسال شده توسط انجمن جهانی آزاد اندیشان در تاریخ 24/06/2014 - سه شنبه ۳ تیر ۱۳۹۳


ارسال این مطلب در شبکه های اجتماعی